blog ondernemer.nl

Voor de juiste informatie

Simpel de tevredenheid van medewerkers meten

medewerkerstevredenheidsonderzoek

Wil je weten of jouw medewerkers wel gelukkig zijn in jouw bedrijf? Dan kan je ze dat natuurlijk gewoon vragen. Dit moet je dan als ondernemer wel goed aanpakken. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een gedegen medewerkerstevredenheidsonderzoek. Door de juist methode te kiezen kan je namelijk het echte antwoord van je medewerkers krijgen. In plaats van een keer vragen of ze zich goed voelen, monitor je aan de hand van een aantal vaste vragen over een langere periode hoe het met iedereen gaat. Dit geeft je betere inzichten in wat er goed en niet goed gaat in het bedrijf.

medewerkerstevredenheidsonderzoek

Weten wat er speelt

Om echt te weten of iedereen tevreden is, heb je niet zoveel aan een momentopname. Je bent dan beter af met een voortdurende meting. Dit laat je namelijk ontwikkelingen zien. Zo weet je of het goed gaat. Ook weet je dat je moet bijsturen op het moment dat je de tevredenheid ziet afnemen. Dit geeft dus een veel betrouwbaarder beeld. Er zijn specifieke methoden ontwikkeld om alles eruit te halen voor jou als ondernemer. Dit komt niet alleen jou ten goede, maar is ook beter voor je medewerkers. Dat is wat echt telt.

Beter gaan presteren

Het voordeel van duidelijke inzichten in hoe de medewerkers zich voelen is dat je hierop kunt handelen. Daardoor kan je zorgen dat iedereen ook beter gaat presteren. Zo kan je bijvoorbeeld op een gezonde manier het verzuim terugdringen. Daarnaast kan je de vitaliteit van de medewerkers verbeteren. Zoals je ook kan zorgen dat de werkdruk lager wordt en er ook minder druk ervaren wordt. Dit zijn allemaal zaken die het werkgeluk van de medewerkers bepalen. Dat je hier dus mee aan de slag wilt, is niet meer dan logisch te noemen. Dat is waar je het voor doet.