blog ondernemer.nl

Voor de juiste informatie

Goede bedrijfswagen inrichting gezocht!

e455e53dc5carmo_oplossing-293x300Als je werkzaam buiten de bedrijfsmuren bent is het erg vervelend als je een werk bus mee krijgt die vervolgens een rotzooi is waar je niks in terug kan vinden. Veel ondernemers vinden het dan ook vreselijk als medewerkers hun artikelen terug in de werk bus gooit en het vervolgens niet opruimt. In de meeste gevallen is het zo dat er geen goede bedrijfswagen inrichting is, iets wat wel degelijks nodig is. Goede inrichting maakt het mogelijk om het werk effectief uit te voeren. Standaard procedure wat wij nu leveren is dat de bus eerst nagekeken wordt alvorens het de parkeerplaats op mag. Uit voorzorg hiervoor dat het werk niet goed uitgevoerd wordt hebben we een bedrijf ingeschakeld die dit goed voor mij realiseren kan. Wijzelf hebben meerdere bedrijfswagens en willen dat onze medewerkers ook hun werk goed kunnen uitvoeren.

Snel en vlot geregeld.cb4003b8a9sortimo_topsysteem

Als ondernemer zijnde heb je veel kennissen buiten de werkmuren die elkaar goed kennen en ook handige tips kunnen geven als het gaat om een bedrijfswagen inrichting. Een collega ondernemer heeft mij de tip gegeven om contact op te zoeken met ashcarrosserie.nl. Mij werd verzekerd dat het allemaal mogelijk is en ook nog eens voor een aantrekkelijke prijs ook. Uiteraard gaat het mij niet om de kosten maar om het efficiënt kunnen werken. Aankomende week komen ze bij ons alles monteren.ae719da073p1030009