blog ondernemer.nl

Voor de juiste informatie

Aanstellen van een TMB

Een bouwproject beginnen vergt veel moeite over zaken waar je rekening mee moet houden. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheid. Bij een bouwproject kunnen er veel risico’s ontstaan op het gebied van veiligheid, welke je het liefst zo efficiënt mogelijk uit de weg ruimt. Maar hoe weet je hoe je in dit soort gevallen moet handelen? Dit is de taak van de veiligheidscoördinator, ook wel bekend onder de afkorting TMB. De TMB is een soort toezichthouder en veiligheidsexpert, die al vanaf het bedenken van het plan van aanpak meedenkt over hoe veiligheidsrisico’s vermeden kunnen worden en wat er gedaan moet worden in het geval van een noodgeval. Deze TMB kan door G4S aangesteld worden, zodat je zeker weet dat deze ook weet waar die mee bezig is.

De taken van een TMB

De TMB is een veiligheidscoördinator, waardoor de taken vooral zijn gericht op het ervoor zorgen dat de werkplek zo veilig mogelijk blijft. De taken van de TMB lopen uiteen in verschillende categorieën, waardoor je wel iemand nodig hebt die weet waar die het over heeft. Onder de taken van een TMB horen onder ander het ondersteunen van het bouwteam en het analyseren van ontwerpen en bouwplannen. Deze taken zijn ook vooral met als doel de veiligheid van je bouwproject waar te kunnen maken en dat er is gedacht aan zaken die voorkomen kunnen worden door preventief te handelen. Verder zijn de taken van de TMB het organiseren van coördinatiestructuurvergaderingen, het inspecteren van tijdelijke mobiele bouwplaatsen, het analyseren van verschillende werksituaties en het opstellen van verslagen en werkplannen, waaronder het veiligheid- en gezondheidsplan V&G. De dienst die G4S hiervoor regelt is bedoeld voor elke fase van het project en is op maat gemaakt, zodat deze ook echt past bij jouw specifieke project.