blog ondernemer.nl

Voor de juiste informatie

Zorg goed dat ‘mijn administratie’ klopt

Veel ondernemers hoor je zeggen: mijn administratie is nog niet klaar. Dit kost veel tijd en daarom is het verstandig een geautomatiseerd systeem te zoeken dat je als ondernemer een hoop werk uit handen kan nemen en tijd oplevert om andere werkzaamheden te doen.

Maak gebruik van Yoursminc

Een goed voorbeeld van een dergelijk systeem is Yoursminc. Het geautomatiseerde systeem bestaat uit een boekhoudprogramma, een facturatieprogramma en een CRM systeem. De onderdelen van het systeem kunnen afzonderlijk van elkaar gebruikt worden maar ook samen. Op die manier kun je de gegevens die je in het ene deel invoert ook gebruiken voor een ander onderdeel. Stel, je voert facturen in het facturatieprogramma in dan kun je deze ook makkelijk gebruiken als je aangifte voor btw wilt doen omdat ze daarvoor al klaar staan.

Schakel hulp in voor de boekhouding

Als je zelf niet zoveel kaas gegeten hebt van boekhouden kun je daar ook iemand voor in dienst nemen. Dit kan zowel een externe als interne medewerker zijn maar met behulp van het geautomatiseerde systeem besparen zij ook tijd met het doen van de boekhouding.

Makkelijk voor de btw aangifte

Als je boekhouding netjes in elkaar steekt is het iedere keer dat je btw aangifte dient te doen ook veel sneller geregeld. Met het geautomatiseerde systeem kun je alle gegevens al klaarzetten zodat de maandelijkse of driemaandelijkse aangifte zo gepiept is en deze niet extra veel tijd in beslag neemt.