blog ondernemer.nl

Voor de juiste informatie

Wat zijn je taken als je Hoofd BHV wilt worden?

In elk bedrijf en in elk pand zijn er zogeheten BHV’ers werkzaam. Deze medewerkers zorgen ervoor dat iedereen in het pand tijdens een noodsituatie in veiligheid gebracht kan worden. Dit vergt een gestroomlijnde communicatie, waardoor het belangrijk is dat er op zijn minst één aanspreekpunt is die alles regelt en de leiding neemt in tijden van optreden. Deze leider is het Hoofd BHV, maar als je Hoofd BHV wilt worden, wat moet je dan allemaal kunnen?

Al is de onderneming nog zo klein, bij iedere groep BHV’ers is er in ieder geval één persoon het Hoofd BHV. Er zijn twee verschillende soorten Hoofd BHV te verdelen, die zich van elkaar verschillen door de manier waarop zij het hoofd van de BHV groep zijn. Deze twee soorten zijn het Hoofd BHV Operationeel en Hoofd BHV Strategisch.

Hoofd BHV Operationeel

Als Hoofd BHV Operationeel ben je in tijden van nood degene die er op de vloer voor zorgt dat iedere BHV’er weet wat hij of zij moet doen. Je bent onder andere bezig met het aansturen van de organisatie, communiceren met de directie en externe hulpverleners en bent degene die alles coördineert. Als Hoofd BHV Operationeel ben je het fysieke aanspreekpunt voor het team BHV, de andere collega’s en voor hulp van buitenaf. Jouw werkveld is de bedrijfsvloer.

Hoofd BHV Strategisch

Tegenover het Hoofd BHV Operationeel staat het Hoofd BHV Strategisch. Het strategische Hoofd BHV houdt zich meer bezig met het plaatje achter de schermen in plaats van op de vloer. Als Hoofd BHV Strategisch ben je onder meer bezig met plannen opstellen, budgetten samenstellen en het afwikkelen van het financiële plaatje dat is veroorzaakt door een calamiteit.

Waar het Hoofd BHV Operationeel direct op de voorgrond aanwezig is, houdt het Hoofd BHV Strategisch zich meestal op de achtergrond. Als je de baas wilt zijn over het praktijkdeel van BHV, zoals het uitzetten van oefeningen, dan kun je het beste voor Operationeel kiezen. Wil je liever bezig zijn met de administratie en andere zaken die voor de meeste mensen onzichtbaar blijven, dan is de Strategische kant meer voor je geschikt.