blog ondernemer.nl

Voor de juiste informatie

Wat zijn de voordelen van het uitbesteden van voorraadbeheer?

Uitbesteding van sommige processen kan een uitstekend hulpmiddel zijn voor bedrijfseigenaren die uitmuntendheid willen bij de levering van producten en diensten, maar niet de tijd of de voorwaarden hebben om deze oplossingen intern te ontwikkelen. Door de inventaris uit te besteden, kan de onderneming die een robuust beheerssysteem gebruikt, ongelooflijke winsten behalen zonder grote investeringen te moeten doen. Lees meer over de voordelen van voorraadbeheer uitbesteden

Flexibiliteit in de dienstverlening aan de klant

De stijging van de vraag naar een bepaald product kan ernstige problemen meebrengen voor bedrijven die met hun eigen voorraad werken. Er zal immers moeten worden geïnvesteerd in de nodige infrastructuur om deze groei op middellange en lange termijn te ondersteunen.

Wanneer de voorraad echter wordt uitbesteed, kan de onderneming dit soort schommelingen van de vraag zonder problemen opvangen. Bovendien is het mogelijk de catalogus van aangeboden artikelen uit te breiden. Dit geeft meer flexibiliteit en dynamiek in de klantenservice en stelt je in staat concurrerender aanbiedingen te doen in het segment.

Kostenverlaging

Het onophoudelijk zoeken naar nieuwe klanten en het creëren van nieuwe zakelijke kansen zijn belangrijke punten van zorg voor ondernemers die een duurzame groei van hun bedrijf willen verzekeren. Het uitbesteden van de inventaris kan de kosten van de onderneming voor het beheer ervan helpen verminderen.

Dit gebeurt omdat het uitbestede bedrijf reeds werkt met doeltreffender processen voor het beheer van opgeslagen producten. De kosten van de noodzakelijke infrastructuur worden nog steeds verdeeld over de klanten, waardoor de kosten-batenverhouding voor de aanbestedende onderneming verbetert.

Efficiëntie bij de levering van aanbiedingen

Fouten van werknemers of software in het voorraadbeheer zijn ernstig voor elke onderneming. Een van de risico’s is dat aan klanten producten worden aangeboden die niet beschikbaar waren. Als jouw eigen bedrijf verantwoordelijk is voor de inventaris, is de kans dat fouten als deze gebeuren veel groter. Dit komt omdat hij geen expert is in de meest betrouwbare processen voor de opslag van voorwerpen.

Wanneer het beheer van de voorraad aan een gespecialiseerd bedrijf wordt toevertrouwd, hoeft je alleen maar de bestellingen van de klanten en het begin van het proces bij de leverancier op te volgen, die verantwoordelijk zal zijn voor de controle van de beschikbare hoeveelheden en het register van de dalingen in de voorraad.

Informatisering van processen

Hoewel alle voordelen van het uitbesteden van de voorraad evident zijn voor bedrijven in diverse sectoren, mogen we niet vergeten dat zij de onderneming alleen effectieve winst zullen opleveren als de ondernemer over een oplossing beschikt die robuust genoeg is om het hele proces vanuit één plaats te controleren.

Zelfs als de voorraad aan een externe partner wordt toevertrouwd, zal de onderneming zelf het proces van aan- en verkoop van producten kunnen volgen en de gevolgen van de verrichtingen voor de financiën kunnen bekijken, op elk moment en van om het even waar.
Bron: krijgsmanpublicwarehousing.nl