blog ondernemer.nl

Voor de juiste informatie

Totaallogistiek

Hoewel de sector transport & logistiek altijd al een belangrijke sector is geweest, heeft hij dankzij de opkomst van de onlinehandel een transformatie ondergaan waardoor hij zich heeft kunnen aanpassen aan de behoeften en eisen van de klanten in het digitale tijdperk.

Dit heeft geleid tot de noodzakelijke digitale transformatie van de sector, alsook tot de invoering van bepaalde technologische innovaties die de manier waarop goederen worden opgeslagen en vervoerd, hebben veranderd. In dit artikel analyseren wij enkele van de belangrijkste voorbeelden van technologische innovatie in de sector transport & logistiek. Bekijk ze!

Automatisering van processen en magazijnen

Een van de beste voorbeelden van technologische innovatie in de sector transport & logistiek is de automatisering van processen en magazijnen. De voordelen ervan beperken zich niet alleen tot de vermindering van onnodige kosten, maar ook tot de vermindering van fouten in logistieke processen.

Automatisering van processen is de beste manier om menselijke fouten te vermijden, en biedt dus belangrijke voordelen in de hele toeleveringsketen die erdoor wordt beïnvloed.

Internet van dingen en Big Data

Elke procesautomatisering gaat gepaard met de implementatie van de daarvoor vereiste technologie. In die zin zijn andere voorbeelden van technologische innovatie het internet der dingen en Big Data, de twee technologieën die u in staat stellen processen te automatiseren en de klantervaring te verbeteren.

Het internet van de dingen verwijst naar het gebruik van op het netwerk aangesloten apparaten in logistieke processen (van de verpakking zelf tot de transportvloot en alle andere elementen die verband houden met productie logistiek).

Omdat ze op het netwerk zijn aangesloten, verzenden deze apparaten een grote hoeveelheid gegevens die onder meer kunnen worden gebruikt om de exacte locatie van het af te leveren pakket te kennen.

En als we het over Big Data hebben, beheren we de hoeveelheid gegevens die door het internet der dingen worden gegenereerd en die nuttige informatie opleveren die kan worden omgezet in betere dienstverlening en een betere klantervaring.

ERP-beheer software

Een ander voorbeeld van technologische innovatie in de logistieke sector is het gebruik van ERP-beheersoftware. Dit soort software maakt de administratie en het beheer van geautomatiseerde processen mogelijk.

Het is met andere woorden het programma dat alle geautomatiseerde activiteiten controleert en coördineert die afhankelijk zijn van de informatie uit de gegevens die door elk van de aangesloten apparaten worden gemeld.

Duurzame en milieuvriendelijke distributie

Klimaatverandering en de ecologische crisis zijn twee van de dringendste problemen waarmee samenlevingen in de 21e eeuw worden geconfronteerd.

Hierdoor wordt de betrokkenheid van regeringen, instellingen en burgers bij het milieu steeds groter. Dit is ook tot uiting gekomen in de logistieke sector, die zich snel aan deze nieuwe realiteit aanpast.