blog ondernemer.nl

Voor de juiste informatie

Rollen binnen de raad van bestuur

Board Refreshment

Binnen het raad van bestuur of raad van commissarissen zijn er diverse rollen te verdelen. Bovendien is er voor iedere rol een selectieprocedure nodig. Als u voor uw rvc een nieuwe kandidaat nodig heeft, kunt u ook gebruik maken van bureaus die hierbij helpen zoals Board Refreshment. Lees meer over de rollen en de selectieprocedure.

De 5 belangrijkste rollen

De statuten van een organisatie bepalen de rollen en verantwoordelijkheden van een corporate raad van bestuur. Over het algemeen voldoet de raad van bestuur aan zijn fiduciaire plicht door personen te kiezen om in verschillende functiebeschrijvingen te dienen. Bestuursleden adviseren ook de senior executives van een bedrijf en vertegenwoordigen belanghebbenden.

  1. Externe bestuurder: Ook bekend als niet-uitvoerend bestuurder of onafhankelijk bestuurder, is de externe bestuurder een lid van de raad van bestuur die geen andere band met de organisatie heeft. Het doel van deze rol is om een ​​onbevooroordeelde mening te geven aan de rest van het bestuur.
  2. Inside director: Inside directors zijn de meest senior executives van een organisatie, inclusief C-suite executives en executive directors, die zitting hebben in de raad van bestuur van het bedrijf.
  3. Niet-uitvoerend bestuurder: Een niet-uitvoerend bestuurder is een insider die geen uitvoerende functie heeft.
  4. Bestuursvoorzitter: Een bestuursvoorzitter (ook wel voorzitter genoemd) is het oudste lid van de raad van bestuur en geeft leiding aan zijn leidinggevenden. Het is de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de raad van bestuur om ervoor te zorgen dat de onderneming haar plichten jegens de aandeelhouders nakomt.
  5. Vice-voorzitter: De vice-voorzitter vervult de rol van waarnemend voorzitter bij afwezigheid of verhindering.

Verkiezing en verwijdering van leden van een raad van bestuur

De aandeelhouders van een bedrijf kiezen individuele bestuursleden via een proces in drie stappen:

  • Benoeming: Een benoemingscomité bestaande uit onafhankelijke bestuurders stelt over het algemeen de namen van potentiële kandidaten voor een raad van bestuur naar voren.
  • Stemmen: Aandeelhouders stemmen vervolgens om bestuursleden goed te keuren.
  • Roterende voorwaarden: om een volledige bestuurswisseling te voorkomen, werken veel organisaties met roterende systemen, wat inhoudt dat slechts een bepaald aantal bestuurders in een bepaald jaar kan worden gekozen.

Bestuursleden kunnen worden verwijderd via een volmachtverklaring en stemproces tijdens een algemene vergadering, maar het kan moeilijk zijn, omdat veel van hen contracten hebben die een grote uitbetaling specificeren als ze worden verwijderd. Redenen voor verwijdering kunnen het uitvoeren van transacties zijn die als belangenverstrengeling worden beschouwd of het misbruiken van bestuursbevoegdheid.