blog ondernemer.nl

Voor de juiste informatie

Groeien met export naar Frankrijk

Wie een succesvolle onderneming heeft wil graag groeien. Als je vervolgens na een aantal jaar van groei stagnatie merkt is het tijd geworden om verder te kijken dan Nederland groot is. Het exporteren van jouw goederen is vaak een reële mogelijkheid om jouw onderneming verder te laten groeien. Een van de mogelijkheden is groeien met export naar Frankrijk. Frankrijk is een interessant land dat ook nog eens in de buurt ligt.

Frankrijk ligt net als Nederland in west Europa en is onderdeel van de Europese Unie. Het land telt circa 67 miljoen inwoners waarvan er circa 12 miljoen woonachtig zijn in de regio rond de hoofdstad Parijs. In vergelijking met de 17 miljoen inwoners van Nederland een enorme afzetmarkt voor ondernemers. Hoewel de kansen op de markt groot zijn gezien de afzetmarkt, is de concurrentie ook groot waardoor de markt verzadigd te noemen is. Klakkeloos naar Frankrijk exporteren is dus geen garantie op succes.

Voorbereiden door research

Hoewel de markt in Frankrijk verzadigd is, zijn er ook nog volop kansen. Volgens de Kamer van Koophandel heb je de meeste kans als jouw bedrijf gericht is op duurzame producten, niche producten en innovatieve producten. Ga dus van te voren goed na of, en zo ja hoeveel, aanbieders er al zijn van jouw producten, of er vraag naar jouw producten is en of jouw onderneming kansrijk is. Indien de kansen reëel te noemen zijn kun je beginnen met groeien met export naar Frankrijk.

Net als in Nederland is het belangrijk om zakenrelaties op te bouwen met Franse partners. Franse bedrijven staan ingeschreven in Les greffes des Tribunaux de commerce, de Franse Kamer van Koophandel. Hier kun je controleren of een bedrijf ingeschreven staat en kun je jaarrekeningen en uittreksels opvragen zodat je weet met wie je zaken doet.

Regelgeving

Zowel Nederland als Frankrijk behoren tot de Europese Unie waardoor op veel vlakken de wet en regelgeving gelijk is. Zo is er vrij vervoer van goederen en mensen wat inhoudt dat je geen uitvoeraangifte hoeft te doen. De klant in Frankrijk hoeft ook geen invoerrechten af te dragen. Hoewel er veel overeenkomsten zijn in de wet en regelgeving zijn er zeker ook verschillen, en aanvullingen op de bij ons bekende regels. Verdiep je dus goed in de regelgeving die voor jouw onderneming en jouw product van toepassing zijn.

In Frankrijk wordt ook met de Euro betaald, wat de betalingen en waardes overzichtelijk houdt. Houd er wel rekening mee dat er in Frankrijk andere normen gelden ten aanzien van betalingstermijnen. In Nederland is het gebruikelijk dat een factuur in binnen 14 of 30 dagen voldaan wordt. In Frankrijk is de regel dat er voldaan moet zijn 45 dagen na het einde van de maand waarin de factuur verstuurd is, of 60 dagen na de factuurdatum.

We wensen je alvast veel succes met de export naar Frankrijk en hopen dat jouw onderneming de verwachte groei kan waarmaken.


Bron International Business Development