blog ondernemer.nl

Voor de juiste informatie

Een DPO helpt met het AVG-proof maken 

De nieuwe privacywet in de vorm van de AVG is erg ingrijpend. Wanneer je niet voldoet aan deze wetgeving, kunnen er flinke boetes op de mat komen. DPO as a service kan een bedrijf helpen om AVG-proof te worden. Een DPO staat voor Data Protection Officer. Deze biedt hulp, maar is in sommige gevallen ook verplicht. De verplichting van een DPO is één van de eisen die de AVG bevat. Het toezicht over opgelegde eisen rondom data protection wordt gehouden door een DPO. Dit kan een DPO zijn van misterfranklin.be. Er wordt begonnen met de beschrijving van een DPO en DPIA. Vervolgens wordt er uitgelegd wanneer een DPO verplicht is.

De beschrijving van een DPO as a service

Zoals eerder geschreven staat de afkorting DPO voor een Data Protection Officer. Dit is een individu die ervoor gaat zorgen dat het bedrijf gaat voldoen aan alle strikte eisen die de AVG vereist. Om dit te doen gaat de DPO advies geven over de werking van de wetgeving en hoe het te voorkomen is dat je deze zult overtreden. Een andere rol van de DPO is als contactpersoon. Voor de Autoriteit Persoonsgegevens is hij of zij is namelijk een aanspreekpunt. Hier wordt gebruik van gemaakt als er een overleg is tussen de Autoriteit en het bedrijf. Hulp bij een DPIA wordt ook voorzien door de DPO.

Waar staat de DPIA voor?

DPIA is een afkorting van Data Protection Impact Assessment. Dit is een procedure die constant uitgevoerd moet worden als er een reële mogelijkheid is dat er een schending van een persoonlijke levenssfeer veroorzaakt zou kunnen worden door de gegevensverwerking van een online platform. Wanneer zo’n platform ontwikkeld wordt moeten er belangrijke maatregelen genomen worden om te garanderen dat de bescherming volgens de regels is. Een DPIA is verplicht wanneer er speciale persoonsgegevens verwerkt worden, bij profiling en bij het verwerken van gegevens op een risicovolle manier. De DPIA kan worden beschreven als een gegevensbeschermingseffectbeoordeling. DPO as a service biedt hulp om een DPIA goed uit te voeren.

Wanneer is DPO as a service verplicht?

Er zijn een aantal gevallen waarin het verplicht is om een DPO aan te stellen. Is er sprake van het grootschalige verwerken van gegevens die vallen onder de bijzondere categorieën? Dan is een DPO verplicht. Categorieën die als bijzonder of speciaal gelabeld worden zijn gevoelige gegevens. Hierbij kun je denken aan gegevens die mogelijk een connectie hebben met seksueel gedrag, seksuele voorkeur, politieke voorkeur, etnische afkomst of ras. Bij grootschalige observatie of profiling is het ook verplicht om een DPO aan te stellen. Daarnaast zorgen gevallen waar de overheid persoonsgegevens verwerkt ook voor het verplicht aanstellen van een DPO. Dit geldt ook voor samenwerkingen met de overheid.