blog ondernemer.nl

Voor de juiste informatie

Datavisualisatie gebruiken voor betere bedrijfsprestaties

Bedrijven zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om hun bedrijfsprestaties te verbeteren. Het gebruik van datavisualisatie is een van de mogelijkheden die u hierbij heeft. Er zijn in de afgelopen jaren steeds meer bedrijven opgericht, die zich bezighouden met het omzetten van ruwe data naar informatie middels visualisaties. In grafieken of diagrammen wordt duidelijk gemaakt, waar de knelpunten binnen een organisatie zitten. Binnen welke afdeling kunnen processen versneld worden? Op welke manier wordt het mogelijk om bijvoorbeeld voor een hogere omzet te zorgen? Enzovoorts.

Door de hulp van gespecialiseerde organisaties in te schakelen, krijgt u een beter beeld van de mogelijkheden die u tegenwoordig heeft op het gebied van datavisualisatie. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van datavisualisatie binnen uw klantenservice. Veel bedrijven hebben geen idee waar de meeste vragen over gesteld worden bij de klantenservice, door de verschillende kanalen waarop de vragen binnenstromen. Door dit te visualiseren, wordt het makkelijker om de klantenservice te ontlasten. Verbeter de informatievoorziening bijvoorbeeld over bepaalde onderwerpen.

Programma’s voor datavisualisatie gebruiken

In veel gevallen maakt men gebruik van een programma, waarmee de ruwe data in handige grafieken en diagrammen gevisualiseerd kan worden. Het fijne aan deze programma’s is dat de diagrammen en grafieken voortdurend bijgewerkt worden. Zo kan een diagram aan het begin van de dag een andere indeling hebben, dan aan het eind van de werkdag. Het geeft u direct inzicht in de processen die vandaag voor de hoge opbrengst, of juist voor een lagere opbrengst hebben gezorgd.